AMX profil společnosti

Hardwarová a softwarová řešení AMX lidem usnadňují práci a interakci s technikou. S tím jak se zvyšuje množství technických systémů a operačních platforem, které fungují jak ve firmách, tak i v domácnostech, pomáhá AMX řešit komplexnost řízení této technologie pomocí spolehlivých, konzistentních a škálovatelných systémů. Naše cenami ověnčené výrobky působí na poli řízení, automatizace, umožňují přepínání mezi systémy, pomáhají distribuovat zvukové i obrazové záznamy a najdete je v oblasti řízení technologie. Fungují po celém světě například v konferenčních sálech, domácnostech, učebnách, řídících centrech, nemocnicích, hotelích, zábavních centrech nebo třeba v rozhlasových a televizních stanicích.

VIZE
Podstata společnosti AMX se od jejího založení před více než 30 lety v podstatě nezměnila - rozvíjíme moderní technologie, které zjednodušují svět.

POSLÁNÍ
Konstruovat, vyrábět, nabízet, prodávat, distribuovat a udržovat nejlepší výrobky a řešení na světě – a to všechno slouží ke zjednodušení světa kolem nás.

STRATEGIE
AMX se zaměřuje na rozvíjení cílených řešení, která uspokojují neustále se měnící technologické potřeby zákazníků ve 12 hlavních odvětvích.

Rezidence Komerční sféra Specifická řešení
Rodinné domy Kanceláře a zasedací místnosti Zdravotnictví
Byty Vzdělávání Státní sféra
Domácí kina Hotely a kongresová zařízení Dispečerská pracoviště
Privátní přeprava Kultura Obchod

 

Naše rozsáhlé portfolio výrobků zasahuje do následujících oblastí:

Řízení přístrojů: AMX zjednodušuje technologii tak, aby každý člověk dokázal řídit a automaticky ovládat své technické prostředí doma i v práci. Naše řešení jsou založena na tom, že se jedním stisknutím tlačítka spouští celá řada procesů, které jsou přizpůsobené na míru zákazníkovi a zároveň sladěné s ostatními procesy - od přípravy konferenční místnosti pro prezentaci až po vytvoření vhodné nálady a prostředí doma pro zábavu.

Kontrola majetku: Klíčovou částí je ochrana vašich investic do techniky. Proto nabízíme nejvýkonnější řešení v oboru zaměřené na řízení a monitoring elektronických přístrojů. Naše webové softwarové aplikace vyvinuté ve spolupráci odborníků na IT a A/V poskytují nepřetržitý přístup k celé síti řídícího systému AMX v reálném čase - ať již se jedná o jedno zařízení nebo několik míst na celém světě.

Distribuce obsahu: Díky rozsáhlému používání techniky výrazně vzrostla potřeba centrálně distribuovat obraz i zvuk - jako příklad můžeme uvést televizní vysílání, vysílání hudby, videozáznamů a připojení přenosových kamer v budovách i domovech. AMX dokáže uspokojit téměř všechny potřeby v oblasti distribuce A/V od ovládání a distribuce audio a video obsahů v celé domácnosti až po digital signage technologie v celém komplexu budov.